Granty

VOLTMAX SP. Z O.O. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów firmy Voltmax sp. z o.o. na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Voltmax Sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 PLN

Voltmax SP. z o.o. is implementing the Polish Technological Bridges project co-financed by the European Regional Development Fund under Priority Axis III Support for innovation in enterprises, Measure: 3.3. Support for the promotion and internationalization of innovative enterprises under the Smart Growth Operational Program 2014-2020. PMT will be implemented in the years 2018-2023.” The aim of the project is to acquire expert knowledge in introducing Voltmax Michał Purc products to the US market, resulting in the development of an expansion strategy and then its implementation abroad. As a result of the project implementation, export sales will begin products offered by Voltmax Sp. z o.o. on the target market. Total project value: PLN 150,000.00 Project funding from the EU: PLN 150,000.00

Nasze rozwiązania konsumenckie i biznesowe

Voltmax
Fotowoltaika dla domu

Fotowoltaika dla domu

arrow right
Voltmax
Fotowoltaika dla biznesu

Fotowoltaika dla biznesu

arrow right
Voltmax
Farmy fotowoltaiczne

Farmy fotowoltaiczne

arrow right
Voltmax
Pompy Ciepła

Pompy Ciepła

arrow right
Voltmax
Innowacje

Innowacje

arrow right

Chcesz wiedzieć więcej

Masz pytania odnośnie Naszej oferty?

Skontaktuj sięarrow right