Baza wiedzy

Program Czyste Powietrze

Zdobądź finansowanie dzięki Programowi Czyste Powietrze.

Od lat trwa walka z nieefektywnymi i przestarzałymi źródłami ciepła, a Program Czyste Powietrze ma zachęcić Polaków do włączenia się w walkę z emisją pyłów i szkodliwych gazów.

Wielu Polaków nadal ogrzewa swoje domy przy użyciu niedozwolonych materiałów, które po spaleniu powodują szkodliwe emisje. Niestety takie egoistyczne zachowanie ma poważne konsekwencje, zarówno dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundusz Spójności Unii Europejskiej. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim program skierowany jest do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, którzy posiadają domy jednorodzinne lub wielorodzinne. Kolejnym warunkiem jest to, że budynek musi być zlokalizowany na terenie Polski. Ważne jest również to, aby wnioskodawca był właścicielem lub współwłaścicielem budynku lub lokalu, na który ma otrzymać dofinansowanie.

Program czyste powietrze Program czyste powietrze to szansa na skorzystanie z OZE.

W ramach Programu Czyste Powietrze można uzyskać finansowanie na:

 • zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • montaż wentylacji mechanicznej,
 • ocieplenie przegród budowlanych, takich jak okna, drzwi i bramy,
 • demontaż nieefektywnego i starego źródła ciepła.

Spełnij kryteria i otrzymaj dofinansowanie:

 • Program Czyste Powietrze jest przeznaczony dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnego budynku jednorodzinnego, lub lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • Przy podstawowym poziomie dofinansowania, roczny dochód beneficjenta z różnych źródeł nie może przekroczyć 100 000 zł.
 • Przy podwyższonym poziomie dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwot:
  1) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  2) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  3) jeśli beneficjent prowadzi działalność gospodarczą, jego roczny dochód za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty m.in. wynagrodzenia za pracę (w 2021 r. to 78 000 zł).
 • Musimy posiadać unormowaną kwestię własnościową dotyczącą nieruchomości, być właścicielem licznika, nie korzystać wcześniej z dotacji takich jak Mój Prąd lub Stop Smog, uzyskać zgodę współwłaścicieli budynku na działania termomodernizacyjne.

Sprawdź, czy Twój budynek spełnia wymagania programu:

 • Twój dom musi być budynkiem mieszkalnym
 • Musisz posiadać pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli
 • Budynek jest
 • Budynek nie może być wykorzystywany sezonowo

Jak można aplikować o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze?

Po spełnieniu wszystkich kryteriów należy udać się na stronę internetową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i złożyć wniosek online. Wymagane dokumenty to m.in. oświadczenie o niekorzystaniu z dotacji Mój Prąd lub Stop Smog, zaświadczenie o unormowaniu kwestii własnościowej dotyczącej nieruchomości. A także faktury i dokumentacja techniczna potwierdzające wykonanie działań termomodernizacyjnych.

Program Czyste Powietrze-co obejmuje?

Dofinansowanie można otrzymać na kilka rodzajów działań. Przede wszystkim, program obejmuje termomodernizację budynku. Czyli modernizację termiczną budynku, która obejmuje m.in. ocieplenie ścian, stropów i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Kolejnym rodzajem działań, na które można otrzymać dofinansowanie, jest wymiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Czyli na pompę ciepła, kotły kondensacyjne, a także na kolektory słoneczne. Ostatnim rodzajem działań, na które można otrzymać dofinansowanie, jest montaż odnawialnych źródeł energii. Takich jak panele fotowoltaiczne, baterie słoneczne, a także kolektory słoneczne.

Ile wynosi dotacja w Programie Czyste Powietrze?

Maksymalna kwota dotacji, jaką możemy otrzymać w ramach programu:

 •  w podstawowym poziomie dofinansowania wynosi 30 tysięcy złotych
 •  w podwyższonym poziomie dofinansowania wynosi 36 tysięcy złotych

Program Czyste Powietrze — wniosek

Po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji otrzymujemy decyzję o przyznaniu dofinansowania. Dofinansowanie jest wypłacane na konto beneficjenta po zakończeniu prac termomodernizacyjnych. Następnie przedstawiamy faktury oraz dokumentację potwierdzającą ich wykonanie.

Podsumowanie: Program Czyste Powietrze to szansa na poprawienie jakości życia

Program Czyste Powietrze to szansa dla wszystkich, którzy chcą zainwestować w swoje mieszkania. W ten sposób poprawimy jakość powietrza oraz zmniejszymy emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Dlatego pamiętajmy, że dbanie o środowisko to nasz obowiązek. Zainwestowane dzisiaj pieniądze zwrócą nam się w przyszłości poprzez niższe rachunki za ogrzewanie i większy komfort użytkowania mieszkań.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza w Polsce, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zminimalizowanie wpływu człowieka na środowisko. Jako firma działająca w branży czystego powietrza, aktywnie wspieramy ten program i zachęcamy innych do uczestnictwa w nim.

Przejdź do zakładki kontakt i skontaktuj się z nami już teraz.
Porozmawiamy o możliwościach odnawialnych źródeł energii, jakie są dostępne dla Ciebie.