Baza wiedzy

Dotacje do pomp ciepła – które wybrać?

Jakie wsparcie finansowe w postaci dotacji do pomp ciepła jest dostępne? Jakie są wysokości poszczególnych dotacji? Które produkty, oprócz pompy ciepła, kwalifikują się do otrzymania dofinansowania?

Ceny opału gwałtownie wzrastają! Pomocą dotacje do pomp ciepła!

Najlepszym sposobem na zmniejszenie kosztów związanych z instalacją pompy ciepła jest skorzystanie z dostępnych dofinansowań. W Polsce istnieje kilka programów wsparcia finansowego dla ekologicznych źródeł energii, takich jak popularne programy Czyste Powietrze, Mój Prąd i Moje Ciepło. Każdy z tych programów oferuje dotacje w różnych warunkach, o różnych kwotach wsparcia i zakresie inwestycji.
My pomożemy Ci też znaleźć odpowiednią pompę ciepła renomowanych producentów, doradzimy też jednocześnie program, który będzie dla Ciebie najbardziej opłacalny.

Dotacje do pomp ciepła

Czyste Powietrze

Planujesz zastąpić swoje stare źródło ciepła nowym, ekologicznym i oszczędnym w eksploatacji? Skorzystaj z możliwości dofinansowania oferowanego przez program „Czyste Powietrze”, który wspiera termomodernizację domów i udziela wsparcia finansowego na pompy ciepła. Dla beneficjentów programu oczywiście dostępne są 3 poziomy dofinansowania, zależne od kryteriów dochodowych.

Dotacja na najpopularniejszy typ pompy ciepła, mianowicie pompy ciepła powietrze-woda, może wynosić do:

 • 19 400 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • 28 100 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • 35 200 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Czyste Powietrze Dotacje do pomp ciepła

Dodatkowo, istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie na mikroinstalację fotowoltaiczną, które wynosi:

 • do 6 000 zł w poziomie podstawowym,
 • do 9 000 zł w poziomie podwyższonym,
 • do 15 000 zł w najwyższym poziomie dofinansowania.

Aby otrzymać dotację, należy spełnić dwa warunki: po pierwsze wymienić stare źródło ciepła na paliwo stałe oraz drugie to spełnić kryteria dochodowe, tj. roczny dochód nie przekraczający 135 tys. zł. Dotacja jest przeznaczona dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Mój Prąd 5.0

Program jest skierowany do osób fizycznych, które rozliczają się w nowym systemie net-billing, a także nadal do prosumentów korzystających z dotychczasowego systemu opustów (tzw. net metering), ale pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, co musi zostać potwierdzone przez Odnawialne Źródła Energii (OSD). Maksymalne wsparcie wynosi konkretnie aż 58 000 zł.

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych obowiązuje na:

 • mikroinstalację fotowoltaiczną do 7 000 zł,
 • magazyn ciepła do 5 000 zł,
 • gruntową pompę ciepła – do 28 500 zł,
 • pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej do 19 400 zł,
 • pompę ciepła powietrze/woda do 12 600 zł,
 • pompę ciepła powietrze/powietrze do 4 400 zł,
 • magazyn energii elektrycznej do 16 000 zł,
 • system zarządzania energią HEMS/EMS do 3 000 zł,
 • kolektory słoneczne c.w.u.do 3 500 zł.

Mój Prąd 5.0 obok fotowoltaiki współfinansuje pompy ciepła, magazyny energii, HEMS oraz kolektory słoneczne.

Ważne – w programie Mój Prąd 5.0 w odróżnieniu od Czystego Powietrza nie obowiązują kryteria dochodowe.

Moje Ciepło

Program Moje Ciepło to wsparcie finansowe na zakup i montaż pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przeznaczył aż 600 milionów złotych na ten cel! Wsparcie wynosi od 7 000 zł na pompę ciepła powietrze-woda do 21 000 zł na model gruntowy.

Oto najważniejsze informacje dotyczące programu Moje Ciepło:

 • Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.
 • Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje zakupy i inwestycje od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku.
 • Wsparcie finansowe przysługuje jedynie właścicielom nowych budynków mieszkalnych.
 • Warunkiem uzyskania wsparcia jest osiągnięcie podwyższonego standardu energetycznego budynku, czyli wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) wynoszącej maksymalnie 63 kWh/m2*rok dla wniosków składanych w 2022 roku oraz 55 kWh w kolejnych latach.
 • Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji do 30% albo do 45% (dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny) kosztów kwalifikowanych od 7do 21 tys. zł w zależności od rodzaju urządzenia.

Ulga termomodernizacyjna

Jeśli masz zamiar przeprowadzić modernizację swojego domu poprzez zakup np. pompy ciepła, fotowoltaiki czy magazynu energii, możesz skorzystać dodatkowo z ulgi termomodernizacyjnej. Ta ulga pozwala odliczyć pewną część kosztów modernizacji od dochodu (w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT) lub od przychodu (w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • według skali podatkowej (12% – mogą otrzymać do 6 360 zł zwrotu podatku lub 32% – do 16 960 zł zwrotu),
 • według 19% stawki podatku liniowego – do 10 070 zł zwrotu,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej właściciel budynku jednorodzinnego może maksymalnie odliczyć koszty na kwotę 53 000 zł. Ulga łączy się z innymi dotacjami, przy czym odliczeniu podlegają koszty pomniejszone o uzyskaną dotację.

Pompa ciepła z fotowoltaiką – pełna kontrola nad rachunkami

Pompa ciepła, aby działać, potrzebuje energii elektrycznej. Od tego, skąd ją pozyskamy, zależy to, jak bardzo opłacalna okaże się cała inwestycja. Połączenie pompy ciepła i fotowoltaiki to najkorzystniejsze rozwiązanie. A dostępne dotacje do pomp ciepła można połączyć z dofinansowaniem do fotowoltaiki. Darmowa energia ze słońca, która zasila pompę ciepła, obniży również rachunki do minimum, a także znacząco przyspieszy zwrot inwestycji. Fotowoltaika i pompa ciepła to połączenie, które się opłaci!

Dostępne dotacje na zestaw fotowoltaika z pompą ciepła:

 • Mój Prąd – do 25 400 zł,
 • Czyste Powietrze – 25 400 zł do 50 200 zł (w zależności od poziomu dofinansowania).

Wesprzemy Cię w uzyskaniu dofinansowania. Nasza pomoc już dotarła do ponad dwóch tysięcy rodzin i firm w całej Polsce, pomagając im w wyborze solidnych dostawców fotowoltaiki i pomp ciepła. Wypełnij formularz -> KONTAKT