Baza wiedzy

Net-billing, czyli nowy system rozliczeń

Net-billing, czyli nowy system rozliczeń

Kwestie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych stają się coraz bardziej aktualne i ważne. W związku z tym coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę na to, jak zużywają energię elektryczną. Stale poszukujemy sposobów na bardziej efektywne i ekologiczne korzystanie z energii elektrycznej. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie systemu net-billing, czyli nowego systemu rozliczeń energii elektrycznej.

W dzisiejszych czasach coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania ekologiczne. Jednym z nich jest instalacja paneli fotowoltaicznych, dzięki którym można produkować własną energię elektryczną.

Jednakże, jak dotychczas, system rozliczeń energii, której nie zużyliśmy, był dość skomplikowany i czasochłonny. Od 1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzonej zostanie wyznaczona dla okresów rozliczeniowych — godzinowych.

 

Net billing System rozliczania net-billing, jaki on jest i czy się opłaca?

Co to jest net-billing?

Net-billing to rozliczanie wartościowe energii elektrycznej, którą prosument wprowadza i pobiera z sieci. Innymi słowy, jest to sposób rozliczeń energii, który umożliwia sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta i wprowadzonej do sieci energetycznej. Zasady są zbliżonych do sprzedaży energii elektrycznej przez sprzedawców energii elektrycznej.

Czym jest net-billing?

Net-billing to system rozliczeń energii elektrycznej, który polega na tym, że producent energii elektrycznej oraz konsument mają możliwość wymiany energii między sobą. Konsument, który wykorzystuje mniej energii elektrycznej, niż sam wytwarza, może przekazać nadwyżkę energii do sieci elektroenergetycznej. Natomiast, gdy zużywa więcej energii, niż sam wytwarza, może ją kupić od producenta energii elektrycznej.

Jak działa net-billing?

Net-billing działa na zasadzie rozliczeń między konsumentem a producentem energii elektrycznej. Konsument otrzymuje fakturę za zużytą energię elektryczną, a na tej samej fakturze jest zapisana nadwyżka energii, którą konsument przekazał do sieci. Ostateczna kwota do zapłaty to różnica między zużytą energią a nadwyżką energii, którą konsument przekazał do sieci.

W jaki sposób prosument rozlicza się od 1 kwietnia?

Od 1 kwietnia 2022 roku, każdy prosument, który posiada instalację paneli fotowoltaicznych musi posiadać konto prosumenckie.  Konto prosumenckie co miesiąc zostanie zasilone depozytem prosumenckim. Wartość depozytu wynika z ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci energetycznej w ciągu danego okresu rozliczeniowego.

Jak wygląda nowy system rozliczeń?

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku nowi prosumenci rozliczali się na starych zasadach, czyli otrzymywali zwrot za energię, którą wprowadzali do sieci.
30 czerwca 2022 roku prosumenci rozliczą się na zasadach net-billingu, którego definicję przedstawiliśmy powyżej.
1 lipca 2024 roku cena energii wprowadzonej będzie wyznaczona dla okresów rozliczeniowych – godzinowych.

Korzyści net-billingu

Net-billing to system korzystny dla obu stron. Producent energii elektrycznej zyskuje dodatkowych klientów, którzy mogą przekazywać nadwyżki energii do sieci. Natomiast konsument zyskuje możliwość oszczędności na rachunkach za energię elektryczną, gdyż może wykorzystać energię, którą sam wytworzył.