Baza wiedzy

RCEm na miesiąc Maj

RCEm (Rynkowa Miesięczna Cena Energii Elektrycznej) na miesiąc Maj 2023

Rynkowa Miesięczna Cena Energii Elektrycznej (RCEm) na miesiąc maj 2023 została ogłoszona przez Towarową Giełdę Energii (TGE) i wynosi 506,60 zł/MWh. Jest to najniższa cena energii elektrycznej od grudnia 2021 roku.

Spadek cen energii elektrycznej jest spowodowany kilkoma czynnikami, w tym:

  • Spadek cen węgla kamiennego i gazu ziemnego, które są głównymi źródłami energii elektrycznej w Polsce.
  • Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa.
  • Zmniejszenie popytu na energię elektryczną w związku z pandemią COVID-19.

Spadek cen energii elektrycznej jest pozytywną wiadomością dla konsumentów, którzy mogą spodziewać się niższych rachunków za prąd. Jednakże, należy pamiętać, że ceny energii elektrycznej są zmienne i mogą się w przyszłości wahać. A cena ta również wpływa na ceny odkupu energii wytwarzanej przez przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Rynek mocy to rynek, na którym sprzedawane i kupowane jest prawo do dysponowania mocą elektryczną. Rynek mocy regulowany jest przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Cena energii elektrycznej na rynku mocy jest ustalana na podstawie bieżącej podaży i popytu na moc. Cena energii elektrycznej na rynku mocy jest zmienna i może się wahać w zależności od pory roku, dnia tygodnia oraz pogody.

Sprawdź naszą ofertę pomp ciepła i magazynów energii w celu zmaksymalizowania auto konsumpcji. Umów się z naszym doradcą i poznaj więcej możliwości -> KONTAKT

Autokonsumpcja to wykorzystanie energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną na potrzeby własne gospodarstwa domowego. Autokonsumpcję można zwiększyć poprzez:

  • Dobór instalacji fotowoltaicznej o odpowiedniej mocy do potrzeb gospodarstwa domowego.
  • Zastosowanie magazynu energii elektrycznej.
  • Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Magazyn energii elektrycznej to urządzenie, które umożliwia przechowywanie energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. Magazyn energii elektrycznej możemy wykorzystać do zasilania gospodarstwa domowego w godzinach nocnych, gdy instalacja fotowoltaiczna nie produkuje energii elektrycznej.

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym może polegać na zmianie nawyków zużycia energii elektrycznej. Na przykład, można zainstalować energooszczędne urządzenia elektryczne, wyłączać urządzenia elektryczne, gdy się z nich nie korzysta, oraz ładować samochody elektryczne w godzinach nocnych.

Zwiększenie autokonsumpcji z instalacji fotowoltaicznej może przynieść wiele korzyści, w tym:

  • Oszczędności na rachunkach za energię elektryczną.
  • Zmniejszenie zależności od dostaw energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej.
  • Wzrost świadomości ekologicznej.

Instalacja fotowoltaiczna to inwestycja, która może zwrócić się w ciągu kilku lat. Zwiększenie autokonsumpcji z instalacji fotowoltaicznej może jeszcze bardziej skrócić okres zwrotu z inwestycji.