Baza wiedzy

Wymagania przeciwpożarowe

Jakie musimy spełnić wymagania przeciwpożarowe podczas zakupu instalacji fotowoltaicznej?

Wybór i zakup instalacji fotowoltaicznej to inwestycja na wiele lat. Jest to także bardzo ważna decyzja z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony przed pożarem. W tym artykule przedstawimy wymagania przeciwpożarowe, jakie musimy spełnić podczas zakupu i instalacji paneli fotowoltaicznych.

W dzisiejszych czasach energia słoneczna stała się jednym z najważniejszych źródeł zielonej energii. Fotowoltaika staje się coraz bardziej popularna, a z nią rośnie zapotrzebowanie na instalacje fotowoltaiczne. Wraz z rozwojem tej technologii, zwiększa się również liczba przepisów i wymogów, które muszą zostać spełnione, aby instalacja fotowoltaiczna była zgodna z prawem. W tym artykule przedstawimy wymagania przeciwpożarowe, jakie musimy spełnić w celu zainstalowania systemu fotowoltaicznego o mocy powyżej 6,5 kWp.

Wymagania przeciwpożarowe a instalacja fotowoltaiczna, jak założyć zgodnie z prawem? Wymagania przeciwpożarowe a instalacja fotowoltaiczna, jak założyć zgodnie z prawem?

Audyt fotowoltaiczny a wymagania przeciwpożarowe

Pierwszym krokiem do zainstalowania systemu fotowoltaicznego jest wykonanie audytu fotowoltaicznego, który pozwala na określenie, czy dana instalacja spełnia wymagania techniczne oraz przepisy prawa budowlanego. Audyt przeprowadza rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń pożarowych.

Jeżeli nadal szukasz frazy Fotowoltaika Lublin, to świetnie trafiłeś, wystarczy, że przeczytasz artykuł dalej.

  1. Wymagania dotyczące materiałów

Pierwszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest jakość materiałów wykorzystanych do produkcji paneli fotowoltaicznych. W przypadku niskiej jakości materiałów istnieje ryzyko powstania pożaru. Dlatego należy wybierać panele od renomowanych producentów, które posiadają certyfikaty jakości i spełniają normy bezpieczeństwa.

  1. Wymagania dotyczące projektu instalacji

Po wykonaniu audytu należy przygotować projekt instalacji fotowoltaicznej, który zostanie skonsultowany z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych. Projekt musi być zgodny z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, określonymi w art. 6b ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Kolejnym ważnym aspektem jest projekt instalacji. Powinien być on wykonany przez specjalistów z doświadczeniem w branży, którzy wiedzą, jak zaprojektować instalację w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Projekt powinien uwzględniać m.in. wymagania dotyczące odległości między panelami i dachem, odległości między panelami a przewodami elektrycznymi, a także sposób montażu i osadzenia paneli.

  1. Wymagania dotyczące montażu

Montaż paneli fotowoltaicznych należy powierzyć doświadczonemu zespołowi montażowemu, który zna się na swojej pracy i ma odpowiednie kwalifikacje. Podczas montażu należy pamiętać o takich kwestiach jak: zabezpieczenie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym, stosowanie odpowiednich narzędzi i materiałów, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy pracy na wysokości.

Wykonanie instalacji musi odbyć się zgodnie ze wszystkimi normami i wymaganiami. Należy pamiętać o połączeniu przewodów DC za pomocą złączy MC4 tego samego typu i pochodzących od tego samego producenta. Przewody DC powinny być prowadzone w metalowych kanałach z eliminacją ostrych krawędzi. Trasy kablowe dla przewodów DC powinny być oznakowane, a przewody powinny być układane w odległości minimum 10 cm od powierzchni łatwopalnych. Konieczne jest także wykonanie wymiarów powykonawczych oraz właściwe dokręcenie złączek. Podczas montażu należy stosować dedykowane narzędzia oraz sprawdzać rezystancję izolacji. Przewody, które przechodzą przez ściany czy strop, należy dodatkowo uszczelnić.

  1. Wymagania przeciwpożarowe dotyczące konserwacji i eksploatacji

Kolejnym ważnym aspektem, który należy uwzględnić to regularna konserwacja i eksploatacja instalacji fotowoltaicznej. Należy regularnie sprawdzać stan paneli i przewodów, usuwać zanieczyszczenia, a także przeprowadzać przeglądy techniczne. Wszelkie nieprawidłowości należy niezwłocznie usuwać.

Strefy pożarowe w budynku a wymagania przeciwpożarowe

W przypadku budynków, w których zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, należy pamiętać o wymaganiach dotyczących stref pożarowych. Ponieważ falownik powinien być zamontowany poza strefą pożarową, a przewody powinny być zabezpieczone przed ogniem.

Podsumowanie

Zakup i instalacja paneli fotowoltaicznych to inwestycja na wiele lat. Dlatego tak ważne jest, aby spełnić wymagania przeciwpożarowe i zainstalować instalację zgodnie z normami i przepisami.

Skontaktuj się z firmą Voltmax i załóż instalację fotowoltaiczną zgodnie z przepisami.