Baza wiedzy

Energia dla wsi — prawie miliard złotych dofinansowania

Energia dla wsi — prawie miliard złotych dofinansowania

Rząd ogłosił nowy program „Energia dla wsi”, którego celem jest zwiększenie dostępności energii elektrycznej w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich.

energia dla wsi Energia dla wsi na odnawialne źródła energii

 

Szczegóły na temat dofinansowania zostały ogłoszone na konferencji prasowej 18 stycznia 2023 roku przez minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 25 stycznia 2023 roku.

Głównym celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie rozwoju gospodarczego tych obszarów poprzez inwestycję w nowe linie energetyczne oraz rozbudowę już istniejących, co pozwoli na dotarcie energii elektrycznej do dotychczas niedostępnych miejsc.

Program zostanie sfinansowany zarówno przez państwo, jak i przez przedsiębiorstwa energetyczne. Wsparcie z państwowych środków zostanie przeznaczone głównie na inwestycje w infrastrukturę, a przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z dotacji na rozwój odnawialnych źródeł energii.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aktywnie włącza się w kolejną formę wsparcia skierowaną właśnie do nich oraz spółdzielni energetycznych, przygotowaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – mówi Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW. – Narodowy Fundusz wspiera rozwój zrównoważonego rolnictwa, a tym samym zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej. W tym segmencie kluczowe jest zapewnienie stabilnych dostaw energii w obszarach wiejskich, które będą jednocześnie odpowiadały potrzebom lokalnych odbiorców – podkreśla prezes Artur Michalski.

Energia dla wsi na odnawialne źródła energii Rozwój OZE w Polsce i energia dla wsi idą w parze.

Dla kogo jest przeznaczone dofinansowanie z programu „Energia dla wsi” ?

 • dla mieszkańców małych miejscowości i obszarów wiejskich, którzy dotychczas nie mieli dostępu do energii elektrycznej
 • dla przedsiębiorstw, które chcą rozwijać odnawialne źródła energii na terenach wiejskich
 • dla gmin, które chcą inwestować w infrastrukturę energetyczną na swoim terenie
 • dla istniejących oraz powstających spółdzielni oraz ich członków
 • dla osób prawnych prowadzących działalność rolniczą oraz rolników – osób fizycznych

Jeżeli osoba fizyczna wytworzy energię ze źródeł odnawialnych i przeznaczy ją. na działalność rolniczą, to beneficjentem również będzie mógł zostać rolnik z zarejestrowaną działalnością.

Jakie korzyści dla mieszkańców małych miejscowości i obszarów wiejskich, przedsiębiorstw oraz gmin przyniesie program?

 • Mieszkańcy dotychczas niedostępnych miejsc będą mogli skorzystać z energii elektrycznej
 • Zwiększy się jakość życia i możliwości rozwoju gospodarczego
 • Ograniczenie emisji CO2 i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • Poprawa infrastruktury energetycznej
 • Wzrost gospodarczy poprzez dostęp do energii elektrycznej pozytywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną mieszkańców i regionu.
 • Rozwój lokalnego społeczeństwa pozytywnie wpłynie na rozwój małych miejscowości i obszarów wiejskich.

– Rolnicy będą mogli obniżać koszty energii, a to w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne. Koszty energii są bardzo duże i niestabilne, więc produkcja energii na własne potrzeby jest bardzo istotna – powiedział minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Ile wynosi dotacja z programu „Energia dla wsi” ?

Dofinansowanie z programu „Energia dla wsi” możemy uzyskać na dwa sposoby

 1. Dotacja, która pokryje do 65 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale kwota nie może przekroczyć 20 milionów złotych.
 2. Preferencyjna pożyczka, która będzie mogła pokryć nawet 100 procent kosztów kwalifikowanych, a maksymalnie będzie to 25 milionów złotych, a okres spłaty pożyczki wyniesie 15 lat.

Dofinansowanie można otrzymać zgodnie z regulaminem programu wyłącznie na inwestycje, które rozpoczną się po złożeniu wniosku. Nie można rozpocząć budowy, a później złożyć wniosek. W regulaminie widnieje zapis wyjaśniający czym jest „rozpoczęcie inwestycji”, a jest to:

 • podjęcie robót budowlanych
 • złożenie zamówienia na urządzenia i maszyny
 • złożenie jakiegokolwiek innego prawnie wiążącego zobowiązania, które uczyni inwestycję nieodwracalną.

Na co możemy wydać dofinansowanie w ramach programu „Energia dla wsi” ?

 • instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy powyżej 50 kW, ale nie większej niż 1 MW
 • magazyny energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji
 • elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 1 MW

Gdzie możemy złożyć wniosek na dofinansowanie?

Wniosek możemy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o dofinansowanie

Szczegółowe informacje znajdują się na Strona programu Energia dla wsi

Wnioski o dofinansowanie złożysz od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania dostępnej puli pieniędzy. Budżet programu na lata 2022 – 2030 to aż 1 mld złotych.

Jeżeli poszukujesz wykonawcy instalacji fotowoltaicznych to świetnie trafiłeś!
Sprawdź zakładkę z naszymi realizacjami instalacji fotowoltaicznych i skontaktuj się z nami.