Baza wiedzy

Dodatek Elektryczny

Dodatek Elektryczny — komu się należy i jak otrzymać?

Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen.

Elektryczność to jeden z najważniejszych czynników wpływających na rozwój społeczeństwa i gospodarki. Bez niej nie byłoby możliwe funkcjonowanie wielu dziedzin życia, takich jak przemysł, transport czy telekomunikacja. W związku z tym coraz więcej ludzi zaczyna interesować się dodatkami elektrycznymi, które pomagają w efektywnym wykorzystywaniu energii elektrycznej. W tym artykule przedstawimy wam najlepsze dodatki elektryczne, które pomogą w oszczędzaniu energii i zwiększeniu jej wydajności.

dodatek elektryczny Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom wykorzystującym energię elektryczną.

Wsparcie dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Dodatek elektryczny to forma wsparcia finansowego, która ma na celu pomóc gospodarstwom domowym w związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej. Od 1 grudnia 2022 r. rozpoczyna się składanie wniosków o dodatek elektryczny. W artykule przedstawimy szczegóły dotyczące tego programu oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie.

Wsparcie finansowe poprzez dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, które korzystają z energii elektrycznej jako głównego źródła ogrzewania. Jednorazowe wsparcie finansowe przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, który spełni warunki określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Dodatek wynosi:

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Wnioski można składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.. Dodatek wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Wniosek o dodatek

Ważne jest, aby złożyć wniosek o dodatek elektryczny w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Pozytywnie rozpatrzone wnioski będą wypłacane do 31 marca 2023 r.

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek elektryczny

Aby otrzymać dodatek należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym musi być energia elektryczna. Po drugie, trzeba uzyskać wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Warto zauważyć, że zasada jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny, obowiązuje w tym przypadku.

Dodatek nie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje  PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
  • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje PV,
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
  • osobie w gospodarstwie domowym, na którego potrzeby zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

 

Materiały: 
Wniosek​_o​_wypłatę​_dodatku​_elektrycznego.docx
Instruktaż​_Jak​_wypełnić​_wniosek​_o​_dodatek​_elektryczny​_gospodarstwa​_domowe.docx