Baza wiedzy

RCEm na miesiąc kwiecień

RCEm na miesiąc kwiecień

W tym artykule podamy dane RCEM na miesiąc kwiecień.

RCEm kwiecień

RCEm kwiecień w porównaniu do pozostałych miesięcy z 2023 roku

Czym jest RCEm?

Rynkowa Miesięczna Cena Energii Elektrycznej to jedna z podstawowych wartości wykorzystywanych w sektorze energetycznym. Jest obliczana na podstawie cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. W Polsce jest to tzw. Towarowa Giełda Energii (TGE).

RCEm stanowi cenę, jaką sprzedawcy energii elektrycznej są zobowiązani płacić na rynku hurtowym. W przypadku konsumentów końcowych stanowi podstawę do obliczania ceny energii elektrycznej na rynku detalicznym. Warto zaznaczyć, że nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na ceny energii, ale jest jednym z najważniejszych.

Jak RCEm na miesiąc kwiecień wpływa na ceny prądu?

RCEm wpływa na ceny prądu w sposób pośredni. Oznacza to, że ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym mają wpływ na ceny energii na rynku detalicznym. Im wyższa cena, tym wyższe są ceny energii elektrycznej dla konsumentów końcowych.

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na ceny energii elektrycznej jest popyt i podaż. W sytuacji, gdy na rynku jest dużo energii elektrycznej, ceny są niższe, a w przypadku deficytu -wyższe.

Dlatego tak ważne jest, aby konsument końcowy miał możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Dzięki temu może wybrać najlepszą dla siebie ofertę i zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

RCEm na miesiąc kwiecień – jak to wygląda?

W marcu br. cena RCEm wyniosła 509,72 zł/MWh, co w porównaniu do ceny kupowanej energii czynnej w wysokości 858,54 zł/MWh może wydawać się niską ceną sprzedaży. Jednakże, czy faktycznie jest to powód do niepokoju?

Warto zauważyć, że produkcja energii w marcu br. była słabsza w porównaniu do ubiegłego roku. Niemniej jednak jest to oddzielny temat.

Rozliczenie w net-billingu zależy przede wszystkim od cen w miesiącach, w których oddajemy najwięcej energii, czyli w maju, czerwcu, lipcu i wrześniu.

Wysoka cena uzyskana w choćby jednym z tych miesięcy może zapewnić dodatkowe środki finansowe na wiele miesięcy, co udowodnili Ci, którzy korzystają z net-billingu od samego początku.

Może być tak, że ceny energii zawsze są niskie w marcu lub nawet najniższe w ciągu całego roku.

Sprzedaż będzie rozliczana godzinowo w 2024 roku!

Wprowadzone w 2022 roku zmiany w systemie prosumenckim spowodowały zamieszanie na rynku fotowoltaicznym. Jednakże rok 2023 ma być spokojniejszy w tym zakresie.

Niemniej jednak to tylko chwila ciszy przed kolejną burzą, która nadejdzie w połowie 2024 roku. Miesięczna cena energii elektrycznej na rynku nie będzie bowiem służyła do rozliczenia prosumentów przez cały okres 15 lat.

Do 30 czerwca 2024 roku obowiązywać będzie okres dostosowawczy, podczas którego uczestnicy rynku energetycznego, w tym sprzedawcy energii, będą musieli przygotować się na wprowadzenie CSIRE (Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii).

System ten zacznie działać 1 lipca 2024 roku. Od tego momentu, nadwyżki odsyłane do sieci będą rozliczane zgodnie z taryfami dynamicznymi, w ujęciu godzinowym. Jak będą wyglądać godzinowe ceny energii elektrycznej na rynku? Trudno to przewidzieć, ponieważ wiele czynników będzie miało na nie wpływ.

Skorzystaj z naszego kalkulatora fotowoltaiki

Lub dowiedz się więcej o naszej firmie fotowoltaicznej na Lubelszczyźnie.