Baza wiedzy

Faktura prosumencka – czy fotowoltaika się opłaca?

Faktura prosumencka – jak ją czytać?

W tym artykule wyjaśniamy czym jest faktura prosumencka i jak ją czytać. Co więcej staramy się wyjaśnić punkt po punkcie co znajduje się na takiej fakturze. W konsekwencji pokażemy to na przykładzie faktycznych danych od jednej z naszych klientek — Pani Doroty.

Faktura prosumencka - z czego się składa? Faktura prosumencka – z czego się składa?

faktura prosumencka szczegółowy opis Faktura prosumencka szczegółowy opis

Faktura prosumencka i opłaty Opłaty w Fakturze Prosumenckiej

Czy fotowoltaika nadal się opłaca?

Bardzo często pytacie nas, czy fotowoltaika nadal się opłaca? No właśnie – jak działa nowy system rozliczania tzw. net-billing potocznie nazywany nowymi zasadami. W związku z tym pozwólcie, że będziemy używać nazewnictwa nowe i stare zasady. Ponieważ myślimy, że będzie to o wiele bardziej zrozumiałe.

Na nowych zasadach rozliczenie nadwyżek energii wprowadzonej do sieci energetycznej rozliczamy na podstawie wartości energii elektrycznej, a nie jej ilości jak na starych zasadach.

W praktyce oznacza to, że teraz za wprowadzenie energii do sieci dostaniemy wynagrodzenie w złotówkach za każdą kWh energii wprowadzonej do sieci. Jej wartość jest wyceniona na bazie rynkowej ceny energii i zasili Twój tzw. depozyt prosumencki.

Faktura prosumencka a rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej (RCEm).

Obecnie cena rynkowa wyznaczana jest wg średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Z dniem 01.07.2024 r. będzie ona wyznaczana w oparciu o ceny godzinowe.

Informacje o wartości rynkowej ceny energii elektrycznej znajdziesz na stronie PSE  https://www.pse.pl/oire/rcem-rynkowa-miesieczna-cena-energii-elektrycznej.

faktura prosumencka a RCEm faktura prosumencka a RCEm

Jak widzimy rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej za dany miesiąc jest publikowana 11 dnia następnego miesiąca. Na przykład cena w czerwcu 2022 wyniosła na początku 659,29 zł/MWh, czyli 1000 kWh. Następnie te ceny mogą podlegać korektom w kolejnych miesiącach. Jak widzimy z informacji podanej na samym dole tabeli – możliwość ich korygowania wygasa wraz z upływem 12-go miesiąca po zakończeniu miesiąca, którego cena dotyczy.

Przykład na prawdziwych danych – faktura prosumencka Pani Doroty.

Do dalszego wyjaśnienia pozwólcie, że posłużymy się praktycznym przykładem – fakturą, którą otrzymaliśmy od zadowolonej klientki. Dziękujemy Pani Doroto za możliwość jej udostępnienia.

Pani Dorota zainwestowała u nas w instalację fotowoltaiczną o mocy 7,11 kWp.
Faktura, którą nam przesłała jest za okres 01.10.2022 – 31.10.2022. Pani Dorota pobrała w tym czasie 106 kWh energii elektrycznej oraz wprowadziła do sieci 419 kWh energii elektrycznej. Razem z aktualizacją ustawy OZE, która wprowadziła w życie net-billing pojawiły się nowe zasady bilansowania energii. Na fakturze widzimy takie hasła jak:

  • Suma godzinowych sald dodatnich
  • Suma godzinowych sald ujemnych

Przede wszystkim suma godzinowych sald dodatnich jest to ilość energii, którą pobrałeś/aś w danym okresie rozliczeniowym. Ilość ta wyznaczona jest zgodnie z określonym w ustawie o OZE mechanizmem sumarycznego bilansowania energii. Bilansowanie to odbywa się w każdej godzinie doby i polega na rozliczeniu różnicy między ilością energii pobranej z sieci w stosunku do ilości energii wprowadzonej do sieci.

Kolejno suma godzinowych sald ujemnych natomiast jest to ilość energii, którą wprowadziłeś do sieci w danym okresie rozliczeniowym. Ilość ta wyznaczona jest zgodnie z określonym w ustawie o OZE mechanizmem sumarycznego bilansowania energii. W rezultacie bilansowanie to odbywa się w każdej godzinie doby i polega na rozliczeniu różnicy między ilością energii pobranej z sieci w stosunku do ilości energii wprowadzonej do sieci.

Zbilansowanie energii a faktura prosumencka.

Po dokonaniu bilansowania energii, na fakturze zauważono „korektę” ilości pobranej energii. W rezultacie zamiast zapłacić za 106 kWh zakład energetyczny wyliczył sumę godzinowych sald dodatnich i wystawił Pani Dorocie rachunek za 89 kWh. Kwota na rachunku wynosiła 36,32 zł netto.

Do rozliczenia energii wprowadzonej do sieci zastosowano podobny mechanizm. Przede wszystkim fizycznie do sieci trafiło 419 kWh energii, jednak po sprawdzeniu sumy godzinowych sald ujemnych, zakład energetyczny zwrócił nam kwotę za 402 kWh energii.

Warto zauważyć, że pomimo utraty 17 kWh, cały mechanizm okazał się korzystny. Zastanawiacie się zapewne dlaczego? Przede wszystkim w normalnej sytuacji musielibyśmy zapłacić za dystrybucję pobranej energii, natomiast w tym przypadku płacimy jedynie za wartość samej energii elektrycznej.

Teraz przejdźmy do najważniejszego – czy to się opłaca?

402 kWh sprzedaliśmy w październiku 2022 zakładowi energetycznemu. Stawka RCEm za październik (przed korektą) wyniosła 577,24 zł/1000 kWh (1 MWh). W konsekwencji na konto depozytowe Pani Doroty trafia 232,05 zł. Na dole widzimy rozliczenie poprzednich miesięcy – za lipiec Pani Dorota na koncie zgromadziła 466,88 zł. Natomiast za sierpień 847,86 zł i za wrzesień 404,37 zł. Razem depozyt za te miesiące wyniósł 1951,16 zł.
To są realne pieniądze, które oszczędzamy dzięki instalacji fotowoltaicznej.

Jak rozliczamy nadpłatę? – wyjaśnia aktywnyprosument.pl

Te wirtualne środki w depozycie prosumenckim mogą w nim leżeć nie dłużej niż 12 miesięcy. Zakład energetyczny pobierając zapłatę za swoje usługi ma obowiązek pomniejszać wartość depozytu wg kolejności, od najstarszego wpisu księgowego. Sposób takiego rozliczania, znany jest z gospodarki magazynowej jako metoda FIFO: First In, First Out (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). Wyjaśniam to dokładniej w najnowszym artykule: Kalkulator rozliczenia depozytu prosumenckiego metodą FIFO.

Gdyby w lipcu 2023 roku, przy rozliczeniu za czerwiec 2023, okazało się, że prosument jeszcze posiada w depozycie środki z lipca 2022 roku, powstałaby nadpłata, którą sprzedawca nie będzie mógł już zaliczyć na poczet zobowiązań prosumenta. Część albo nawet całość tej nadpłaty sprzedawca będzie musiał oddać prosumentowi. Ustawa o OZE w tym przypadku określa jednak limit wypłaty: 20% wartości sprzedaży w miesiącu którego nadpłata dotyczy. Reszta pieniędzy przepadnie – zostanie umorzona. Szerzej o tym w artykule: 20% wartości produkcji czy 20% nadwyżki czyli ile nam się należy z nadprodukcji?

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny instalacji fotowoltaicznej, przejdź do zakładki kontakt i porozmawiajmy jeszcze dzisiaj o możliwościach.