Baza wiedzy

Zmniejszenie częstotliwości wyłączeń falownika z powodu wysokiego napięcia

Celem niniejszego poradnika i dokumentu przygotowanego przez SolarEdge jest przedstawienie propozycji rozwiązań zmniejszenia częstotliwości problemu wyłączeń falownika spowodowanego zbyt wysokim napięciem w sieci. To z kolei skutkuje zmniejszeniem produkcji w całym okresie eksploatacji instalacji. Czytaj dalej aby dowiedzieć się na temat zmniejszenia częstotliwości wyłączeń falownika z powodu wysokiego napięcia.

Wdrażając rozwiązania tego problemu, właściciele obiektów i instalatorzy mogą być pewni, że większość wyłączeń falowników w przyszłości będzie raczej związana z siecią elektroenergetyczyną, nie zaś z problemami w sieci wewnętrznej obiektu.

Pierwszym obszarem, na który należy zwrócić uwagę przy próbie rozwiązania problemu, jest poziom autokonsumpcji w instalacji. Następnie należy zadbać o zapewnienie najwyższej możliwej jakości sieci w instalacji fotowoltaicznej. Po odpowiednim uwzględnieniu tych dwóch obszarów możemy zająć się dalszymi rozwiązaniami na poziomie sieci
elektroenergetycznej.

Firma SolarEdge zaleca rozpoczęcie od początku i przejście przez każde rozwiązanie krok po kroku. Rozwiązania znacznie zmniejszają częstotliwość wyłączania się falownika, jednak nie w każdej sytuacji można zagwarantować ich skuteczności.

Autokonsumpcja

Autokonsumpcja w instalacji odnosi się do wykorzystania energii generowanej przez sieć fotowoltaiczną do zasilania obciążeń elektrycznych bez korzystania z energii z sieci. Energia wyprodukowana przez sieć fotowoltaiczną jest zużywana na miejscu, a nie dostarczana do sieci energetycznej. Instalatorzy i właściciele instalacji mogą skorzystać z dowolnej lub wszystkich poniższych opcji w celu zwiększenia autokonsumpcji.

Montaż licznika energii

Montaż licznika energii pozwala na dokładną diagnozę częstości występowania i dokładnej przyczyny zdarzeń zbyt wysokiego napięcia i jego prawdopodobnej przyczyny. Liczniki energii zapewniają wgląd w wymianę energii między instalacją a siecią, a korzystając z tej wiedzy, właściciele i instalatorzy mogą zwiększyć autokonsumpcję w instalacji. Licznik umożliwia właścicielom obiektów śledzenie i kontrolę zużycia w czasie rzeczywistym, umożliwiając im skuteczną walkę z problemem zbyt wysokiego napięcia w sieci. Pozwala szybko identyfikować problemy i podejmować odpowiednie kroki.

Licznik jest podstawą wszelkich rozwiązań polegających na wykorzystaniu nadmiaru energii z instalacji zwiększając tym samym wielkość autokonsumpcji. To jeden z kroków do zmniejszenie częstotliwości wyłączeń falownika.

Instalowanie kontrolerów obciążenia i urządzeń inteligentnych

Innym rozwiązaniem zwiększającym zużycie własne jest instalacja urządzeń inteligentnych. Należą do nich np. kontrolery obciążenia ze stycznikami, inteligentne przełączniki, inteligentne gniazda czy sterownik CWU. Urządzenia te umożliwiają kontrolę zużycia energii w czasie rzeczywistym. Można na przykład użyć stycznika do automatycznego wyłączania nieużywanych urządzeń. Innym przypadkiem jest sterowanie pompą ciepła w sposób umożliwiający jej pracę w oparciu o ilość nadwyżki energii z instalacji PV.

Właściciele instalacji mogą korzystać z inteligentnych przełączników do sterowania i włączania obciążeń, gdy występuje nadwyżka produkcji z instalacji fotowoltaicznej. Zwiększają w ten sposób autokonsumpcję w obiekcie. Problem ograniczonej przestrzeni w rozdzielnicy można rozwiązać poprzez instalowanie inteligentnych gniazdek dla określonych obciążeń.

Instalowanie magazynów energii

Innym rozwiązaniem zwiększającym autokonsumpcję jest dodawanie do instalacji magazynów energii. W magazynach energii przechowywany jest nadmiar energii, który jest udostępniany w razie potrzeby. Magazyny można wykorzystywać na wiele różnych sposobów, które przyczyniają się do skrócenia czasu zwrotu inwestycji. Magazyny energii przygotowują lepiej użytkowników do płacenia stawki godzinowej za energię elektryczną. Zapewnia swojej instalacji możliwość zasilania awaryjnego w przypadku przerw w dostępności zasilania sieciowego.

Podsumowanie kroków do zmniejszenia częstotliwości wyłączeń falownika

Wymienione powyżej rozwiązania są dostępne wszystkich dla właścicieli obiektów. Ponieważ wyższe napięcie występuje podczas odprowadzania energii do sieci, rozwiązania oparte na zwiększeniu autokonsumpcji bezpośrednio poprawiają wydajność falownika.

Właściciele instalacji mogą skontaktować się z instalatorem w celu uzyskania pomocy w doborze najlepszego rozwiązania dla ich instalacji.

 

Szczegółową instrukcję jak przejść krok po kroku poprzez konfigurację falownika znajdziesz w tym oto dokumencie:

Nota aplikacyjna – Zmniejszenie częstotliwości wyłączeń falownika z powodu wysokiego napięcia