Baza wiedzy

Prosument lokatorski jako nowe wsparcie fotowoltaiki

Prosument lokatorski jako nowe wsparcie fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych

Dotąd wsparcie fotowoltaiki kojarzyło się głównie z programem MÓJ PRĄD dla mieszkańców domów jednorodzinnych. Nowy program zapowiedział Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda. Podczas konferencji prasowej poruszona została kwestia wsparcia dla bydynków wielolokalowych. Prosument lokatorski ma w ciągu najbliższych lat przyczynić się do rozwoju fotowoltaiki z budżetem na poziomie 0,5 mld zł z prefinansowania KPO.

Zalety fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych

Fotowoltaika w budynkach wielorodzinnych to ogromna szansa na zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności w kosztach eksploatacji budynków. Dzięki temu, że fotowoltaika zwiększa wykorzystanie energii odnawialnej, umożliwia to zrównoważony rozwój budynków i przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

Inwestycja w fotowoltaikę w budynkach wielorodzinnych to także sposób na uniezależnienie się od wzrostów cen energii elektrycznej. Co przekłada się na niższe koszty utrzymania budynków. Dzięki temu, że instalacja fotowoltaiczna jest w stanie generować energię elektryczną, którą można wykorzystać do pokrycia potrzeb wspólnych w budynkach wielorodzinnych, mieszkańcy tych budynków zyskują możliwość oszczędzania na rachunkach za energię elektryczną.

Wyjaśnienie i zasady

Już nie tylko prosument zbiorowy, w ramach prosumenta lokatorskiego zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS – Towarzystwem Budownictwa Społecznego, spółdzielnią lub wspólnotą). Będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla zaopatrzenia w energię części wspólnej danego budynku.

Wprawdzie Autokonsumpcja energii będzie dotyczyć tylko części wspólnej, ale całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana w formie miesięcznej ze sprzedawcą energii według cen hurtowych. Nadwyżka środków wpływać będzie na konto właściciela i będzie przeznaczana na remonty czy inne potrzeby. Nowe zmiany mogą obniżyć koszty utrzymania budynku. Według komunikatu Ministerstwa będzie można odzyskać 100% wartości energii przekazanej do systemu.

Prosument lokatorski i przykład rozliczania

Przykładowe rozliczenie przedstawione przez Ministerstwo:

Przyjrzyjmy się, jak działa prosument lokatorski. Przykładowo, budynek mieszkalny składa się z 64 mieszkań, a do pokrycia potrzeb wspólnych potrzebne jest 4 MWh energii rocznie, co kosztuje około 2800 zł. Instalacja fotowoltaiczna o mocy około 30 MW pokrywa zużycie wspólne i przekłada się na przychody dla budynku w wysokości 19 600 zł/rok. Pokrywa to koszt energii części wspólnej i daje obniżenie kosztów utrzymania budynku. Średnia obniżka na lokal w takim wypadku to 328 zł/rok przez kolejnych 15 lat.

prosument lokatorski Prosument lokatorski i przykładowe rozliczenie, źródło: MRiT

Zalety prosumenta lokatorskiego

Zaletą prosumenta lokatorskiego jest to, że umożliwia on mieszkańcom budynków wielorodzinnych inwestowanie w instalacje fotowoltaiczne bez konieczności posiadania własnej nieruchomości. Dzięki temu, że inwestycja jest realizowana wspólnie dla całego budynku. To koszty inwestycji są mniejsze niż w przypadku inwestycji realizowanej indywidualnie przez poszczególnych mieszkańców.

Ponadto, dzięki temu, że inwestycja jest realizowana w formie wspólnej dla budynku, możliwe jest wykorzystanie większej mocy instalacji fotowoltaicznej. Co przekłada się na większą ilość wyprodukowanej energii elektrycznej. To z kolei przekłada się na niższe koszty za energię elektryczną oraz możliwość sprzedaży nadwyżek energii do sieci.

Nowe Dofinansowanie

Oprócz korzystnego rozliczenia prosument lokatorski będzie mógł również ubiegać się o nowe  dofinansowanie.

W ramach grantu OZE przewidziano dofinansowanie do 50% instalacji ze środków przeznaczonych na prefinansowanie KPO (PFR). Budżet to 0,5 mld zł.

Grant przeznaczysz na pokrycie zakupu, montażu lub budowy nowej instalacji odnawialnego źródła energii. Jak również na modernizację obecnej instalacji fotowoltaicznej, w wyniku której moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%. Objęte dofinansowaniem mają być również instalacje wspomagające, czyli pompy ciepła, magazyny energii itp.

Autokonsumpcja energii części wspólnej

W ramach prosumenta lokatorskiego, autokonsumpcja energii dotyczy tylko części wspólnej. Ale całość energii oddawanej do sieci rozliczymy w formie miesięcznej ze sprzedawcą energii według cen hurtowych. Nadwyżka środków wpływać będzie na konto właściciela i będzie przeznaczana na remonty czy inne potrzeby. Nowe zmiany mogą obniżyć koszty utrzymania budynku. Według komunikatu Ministerstwa będzie można odzyskać 100% wartości energii przekazanej do systemu.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać już od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Dzięki dotacji przewidywany zwrot z inwestycji w podanym powyżej przykładzie według Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, wyniósłby około 5 lat.

Dowiedz się więcej klikając tutaj: Źródło: